Авторски права

Авторско съдържание в сайта на ТРАКПАРТС ЕООД

1. Всички изображения, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на ТРАКПАРТС ЕООД и/или намиращи се на сайта на ТРАКПАРТС ЕООД, са собственост на ТРАКПАРТС ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) за персонална, нетърговска употреба  при условие, че това не причинява вреди за ТРАКПАРТС ЕООД и неговите услуги, при ясно текстово обозначаване на името на сайта и посочване на линк към него.

3. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта на ТРАКПАРТС ЕООД без предварителното съгласие на ТРАКПАРТС ЕООД, е забранено.

4. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайта на ТРАКПАРТС ЕООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на ТРАКПАРТС ЕООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.